آیا پیامبر قبل از غدیر خم ولایت امیرالمومنین را مطرح نکرد؟

این جا  یکی از منابعی است که نشان می دهد پیامبر اکرم در عرفات و منا ولایت امیرالمومنین را مطرح فرمودند اما کسانی با ایجاد همهمه، تکبیر، قیام و قعود، ضجه و… نگذاشتند سخن پیامبر به گوش دیگران برسد سپس آن را در غدیر خم طرح کردند. طبق این سند، احمد بن حنبل در مسند خود نوشته است:

حدثنی أبو الربیع الزهرانی سلیمان بن داود، وعبید الله بن عمر القواریری، ومحمد بن أبی بکر المقدمی قالوا: ثنا حماد بن زید، ثنا مجالد بن سعید عن الشعبی عن جابر بن سمره قال: خطبنا رسول الله صلى الله علیه وسلم بعرفات، وقال المقدمی فی حدیثه سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یخطب بمنى وهذا لفظ حدیث أبی الربیع فسمعته یقول: لن یزال هذا الأمر عزیزا ظاهرا حتى یملک اثنا عشر کلهم ثم لغط القوم وتکلموا فلم أفهم قوله بعد کلهم فقلت لأبی: یا أبتاه ما بعد کلهم؟ قال: کلهم من قریش.

✍️ مرحوم محمدتقی مجلسی نوشته است:
همه سنیان روایت کرده‏اند که حضرت سید المرسلین صلى اللَّه علیه و آله در منى خطبه خواندند و این مبالغه (ابلاغ ولایت) را فرمودند، و در عرفات نیز خطبه خواندند و همین حدیث را فرمودند، و در غدیر خم نیز خواندند و این عبارت را با عبارت «من کنت مولاه فعلىّ مولاه» خواندند( لوامع صاحبقرانى، ج‏۶، ص۲۲۵)

👈 شبهه عدم طرح جانشینی امیرالمومنین در حجه الوداع، در حج امسال نیز میان برخی از زوار به صورت مکتوب توزیع شده است. مدعا چنین است که حضرت رسول ولایت و جانشینی امیرالمومنین را قبل از غدیرخم طرح نکردند:

پیامبر در عرفه امیرالمومنین را معرفی کرد

اما شواهد نشان می دهد چنین اشکالی از اساس درست نیست.

 

 

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.