ارتباط در ایتا با اقای احمدی مسئول بسیج مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی :

@vahidahmadimesineh

کانال اطلاع رسانی پایگاه بسیج طلاّب مرکز تخصصی فلسفه اسلامی قم:

https://eitaa.com/basije_mfalsafe

هم چنین ببینید: 

 

صفحه در حال طراحی و به روزرسانی می باشد