اخبار

1- دروس فقه و اصول سطح عالی حوزه در مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود. برای ثبت نام به معاونت آموزش مراجعه بفرمایید.

2- پایگاه اینترنتی مرکز پذیرای مقالات شما طلاب و فضلای حوزوی و غیر حوزوی است.