انتصاب های جدید در مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی

در جلسه شورای (سیاست گذاری) مرکز تخصصی فلسفه اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۸ گزارشی از روند اداری، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرکز ارائه شد و نقاط قوّت و ضعف روند جاری مورد بررسی قرار گرفت. به دنبال این گزارش، ضمن تشکر از تلاش‌های حجت الاسلام…

چرا فلسفه به وجود آمد؟

استاد شهید مطهری : انسان خواه از عهده برآيد و خواه بر نيايد نمى‏تواند از کاوش و فعالیت‏ فكرى درباره آغاز و انجام جهان، مبدأ و غايت هستى، حدوث و قدم، وحدت و كثرت، متناهى و نامتناهى، علت و معلول، واجب و ممكن و آنچه از اين قبيل است خود دارى…

جلسه دفاع از پایان نامه «ضرورت و چیستی اجتهاد در معارف»

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه با موضوع «ضرورت و چیستی اجتهاد در معارف» توسط حجت الاسلام سیدمحمد طباطبایی روز چهار شنبه 1401/06/16 ساعت 18 در مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی برگزار و با نمره نوزده و نیم مورد پذیرش واقع شد. استاد راهنمای…

آثار دیگران در شرح و نقد اندیشه های آیت الله فیاضی

حضرت آیت الله فیاضی، مانند هر اندیشمند دیگر، شارح دستاوردهای گذشتگان است. لکن ابعاد تفکر این فقیه حکیم، بسا از سطح یک شارح فراتر می رود و نوآوری ها و آرای اختصاصی ایشان را تشکیل می دهد. این نوآوری ها به پایه ای است که آیت الله فیاضی را در