مدیر داخلی و معاونین

مدیر داخلی و معاونت آموزشی پژوهشی : حجت الاسلام و المسلمین فقیهی

معاونت فرهنگی : حجت الاسلام و المسلمین ظهیرالاسلام

معاونت اجرایی: حجت اسلام و المسلمین میرزانیا