Browsing Tag

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی

بررسی تطبیقی کتب فلسفی کل نگر

آنچه در پی می آید اثر مشترکی است از دانش پژوهان سطح دو مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی، آقایان محمد محمدزاده، حمید شجاعی و سیدمتین میرحجازی با عنوان «بررسی تطبیقی کتب فلسفی کل نگر در حوزه علمیه شیعه پس از انقلاب اسلامی». بعد از انقلاب…