Browsing Tag

بزرگداشت

رهبر انقلاب: بزرگداشت آقای مصباح یکی از واجبات است

برخی از آثار مکتوب ایشان آثاری است که باید در ذهن ها جایگزین بشود؛ بحث علم و فن و مانند اینها نیست؛ فکر است؛ باید در ذهن مخاطب بنشیند. چه جوری می شود نشاند؟ امروز با صِرف اینکه حالا تعداد نسخه‌هایی که از یک کتاب چاپ می شود، بالا باشد یا…