ویژه ها

تازه ها

کلاس های گفتگو محور

کلاس های گفتگو محور مرکز تخصصی فلسفه اسلامی مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، در روندی آموزشی، اقدام به برگزاری کلاس های گفتگو محور

ادامه مطلب

کلاس نقد مکتب تفکیک

نقد مکتب تفکیک (نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401) کلاس نقد مکتب تفکیک هفته ای یک جلسه برای طلاب جدید الورود، توسط استاد گروه هر گروه

ادامه مطلب