Browsing Category

اسلایدر صفحه نخست

فلسفه چیست؟ به زبان ساده+ pdf کتاب آشنائی با فلسفه استاد مطهری

«فلسفه بافی نکن»، «فلسفه ی این کارت چیه؟» و ... ؛ شاید شما هم این جملات را شنیده باشید! اما آیا می توانید «فلسفه» را معنی کنید؟ آیا اطلاع دارید که دانشی به نام «فلسفه» وجود دارد؟ به واقع فلسفه چیست؟ غیر از این استفاده های روزمره از کلمه…

«امتداد اجتماعی حکمت متعالیه»

استاد احمد حسین شریفی (زید عزه)- امتداد اجتماعی فلسفه متعالیه مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، در راستای اهداف تمدنی و بررسی امتدادمندی فلسفه از اساتید فن، برای بحث در این موضوع دعوت به عمل آورده است. موضوع این نشست،

دوره جهت فلسفه و روانشناسی

یکی از پایه ای ترین علوم انسانی که در عصر جدید، گسترش بسیار زیادی یافته است، بی تردید دانش «روانشناسی» است که با توجه به اهمیت آن در علوم مختلفی مانند، علوم تربیتی، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانپزشکی و ... جایگاه ویژه ای در قدرت نرم فکری