هفدهمین شماره مجله نسیم خرد منتشر شد

هفدهمین شماره مجله علمی پژوهشی نسیم خرد (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) منتشر شد

 مطالب هفدهمین شماره مجله علمی پژوهشی نسیم خرد به‌ شرح زیر می‌باشد:

سخن سردبیر

۱. فرایند تحقق فهم و سطوح آن براساس مبانی حکمت متعالیه (احمد ولیعی ابرقویی؛ عبدالحمید واسطی)

۲. دیدگاه «وحدت متعالی ادیان»، از منظر عرفانی، معرفت‌شناختی و دینی (علی نگارستانی؛ حسن پناهی آزاد)

۳. رابطه نفس و قوا از منظر عرفان نظری (سیده عالیه نقوی؛ شاهین محمودی منفرد؛ علی فضلی)

۴. تفسیر روایات «معرفه الله بالله» در نگاه کلینی و شیخ صدوق و علامه مجلسی (سجاد ضیایی؛ محمد رضاپور)

۵. تبیین علمی امور خارق‌العاده از نظر علامه طباطبائی و فخر رازی (سید عبدالرئوف افضلی)

۶. مرگ غیراخترامی در نگاه مشهور و صدرالمتألهین (سینا علوی‌تبار؛ محمدحسین اسدیان)

۷. وجود رابط معلول از دیدگاه صدرالمتألهین (حسن محسنی؛ سید باقر حسینی کریمی)

۸. مقایسه تطبیقی ادراک معنا در پوزیتیویسم و فلسفه اسلامی (محمد رضابیگی علم‌آبادی؛ یحیی نورمحمدی نجف آبادی؛ فخرالسادات حسینی‌زاده)

۹. تشکیک در وجود از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مصباح (روح‌الله سوری؛ سید حسین اکبرپور غازانی)

۱۰. تاریخچه اجمالی تطور کلام فلسفی (محمدمهدی فریدونی)

۱۱. هدف فلسفه اسلامی و نسبت آن با اسلامیت فلسفه (حمید خدابخشیان خوانساری)

۱۲. نقد و بررسی اشکالات احتمالی بر اصل تناقض (مهدی شجریان)

مطالعه تمام مقالات این مجله در این جا 

 

پیوندک https://mfalsafe.ir/?p=116016

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.