نمونه هایی از منابع عمومی

در این بخش به ارائه و بررسی اجمالی چند نمونه از منابع عمومی تحقیق یعنی منابع ساختار نما (اعم از کل نما و بخش نما) و اجزانمای مختصر خواهیم پرداخت:

الف) فلسفه اسلامی (هانری کربن)

ب) مقدمه ای بر فلسفه اسلامی معاصر (فنایی اشکوری)

ج) تاریخ فلسفه اسلامی (ماجد فخری)

د) فهرست موضوعی اسفار (سید محسن میری ، محمد جعفر علمی)

با اشاره بر روی هر یک از این کتاب اطلاعات خود را در این مورد افزایش دهید.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.