میدان سیاسی

مقام معظم رهبری:

#انتخابات یک میدان سیاسی است که حضور مردم در آن به معنای واقعی کلمه لازم است.

راه اصلاح کشور، انتخابات است /

اصلح یعنی :
✅ تقید دینی و مذهبی بیشتری دارد

✅ اصرار بیشتری بر استقلال کشور دارد

✅ در مبارزه‌ با فساد به طور جدی عقیده داشته باشد

✅ جدیت بیشتری در کنار گذاشتن تعصبات جناحی و توجه به منافع ملی دارد

 

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.