منابع اجزا نمای مفصل مشائی

آثار مشائی

به بررسی منابعی از اولین جریان از سه جریان فلسفی در بین مسلمین، یعنی حکمت مشا می پردازیم. این بخش با عنایت به آثار شیخ الرئیس شکل گرفته است. از میان کتب فلسفی شیخ، چند اثر ارائه می شود. اما نظر به اینکه کتاب اشارات ساختار نمای مختصر به حساب می آید، با شرح خواجه طوسی (رحمه الله) بر آن مورد نظر قرار خواهد گرفت. دسته اول بودن شرح خواجه بر اشارات را در منابع حکمت مشا را با توجه به مناعت و رفعت خواجه می توان با اندکی تسامح پذیرفت.  

الف) النجاه من الغرق فى بحر الضلالات

ب) عیون الحکمه

ج) شفا

د) الاشارات و التنبیهات

ه) دانشنامه علائی

برای آشنایی با این کتاب ها، روی نام آنها اشاره کنید و به معرفی آنان وارد شوید.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.