منابع اجزا نمای مختصر

منبع های اجزا نمای مختصر، دیدگاه های فلسفی مکتبی خاص، یا موضوعی منتخب را، از کتبی که به همین منظور تدوین شده اند، پی گیری می کنند. در این مرحله، به منابع دسته دوم به بعد اکتفا می شود. برای روشن شدن ترکیب “دست دوم” می توان از این مثال کمک گرفت:

 اسفار منبع دسته اول در حکمت متعالیه است و کتبی که دیگران برای توضیح مراد صدرا تالیف نموده اند، منابع دسته دوم را شکل می دهند.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.