منابع اجزا نمای تفصیلی صدرائی

حکمت متعالیه، طرزی جدیدی است که پس از خود، هر چند بسط یافته ولی نسخ نشده است. شاخصه این حکمت موسس آن است. در بین منابع اجزانمای مفصل این مکتب به ذکر دو کتاب مهم از کتب موسس آن یعنی محمد بن ابراهیم قوام شیرازی، معروف به صدرالمتالهین، ملاصدرا می پردازیم:

الف) اسفار اربعه

نام صدرا با اسفارش در هم آمیخته است. سفرهایی روحانی که یک نبی از خلق تا به حق و در حق و از حق تا به خلق و با خلق تا به حق می پیماید. کتابی سترگ در تاریخ اندیشه بشری، که ظلی از الواح سماوی در آن اوفتاده است. اسفار اصلی ترین منبع پی جوئی فلسفه حکمت متعالیه، و کتابی مفصل و به شرحی دائره المعارف حکمت است.

ب) الشواهد الربوبیه

اسفار با همه نیکی هایش، اثری بسیار گسترده است که این از ویژگی آموزشی آن می کاهد. اثر دیگر آخوند بر اساس حکمت متعالیه، الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه است. این اثر ناظر بر اسفار و مختصر و جامع انظار ویژه صدراست.

شواهد یک دور کامل حکمت، حتی کامل تر از اسفار است. از آنجا که اسفار فاقد بحث حکمت عملی و سیاست است، و شواهد حاوی آنها.

شواهد همچنین حاوی فرائدی است که حتی در اسفار وجود ندارد. البته شاید به سبب متن آسان تر اسفار اقبال به این کتاب شریف بیشتر از الشواهد الربوبیه است.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.