مقدمه ای بر فلسفه اسلامی معاصر (فنایی اشکوری)

پژوهشی نو از محققی هم عصر. موضوع این پژوهش بررسی وضع فلسفه اسلامی، در ایران معاصر است. عصری که به ادعای نویسنده، از لحاظ رونق فلسفی در تاریخ فلسفه اسلامی ممتاز است. این کتاب در حجمی محدود، از دوازده فیلسوف معاصر فلسفه اسلامی، با حیثیت بررسی آراء و اندیشه های آنان سخن رانده است؛ اندیشمندانی که پیش از انقلاب اسلامی را درک کرده اند و دوره پیروزی انقلاب را هم زیسته اند. عمده این اندیشمندان شاگردان بی واسطه و با واسطه امام خمینی و علامه محمد حسین طباطبایی (قدس الله اسرارهما) اند. فیلسوف های این اثر مرحومین امام، علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر، علامه جعفری، مهدی حائری، سید جلال آشتیانی، و حضرات آیات حسن زاده، جوادی و مصباح و همچنین سید حسین نصر و مرحوم فردید اند.

غرض اصلی مصنف از نگارش این اثر، انعکاس وضع کنونی فلسفیدن و فلسفه ورزان به نام، در ایران معاصر است. نویسنده در پی ایجاد زمینه برای رشد در اندیشه فلسفی است. طرح این بحث افزون بر دستاورد های عمومی جستارهای تاریخ علوم، نشانگر این است که اندیشه ی فلسفی در اسلام، پیری خمولیده نیست، بلکه شور و نشاط فاتحانه ای، برای گشودن دروازه های نو، در افق اندیشه های نوع به نوعِ حِکمی دارد. به ویژه که آسمان خورشید فلسفه اسلامی، در شبه قاره هند و ممالک عربی، که دو مهد دیگر حکمت اسلامی در کنار ایران از گذشته بوده اند، با رونق ستارگان سپهر فلسفه غرب، رو به تاریکی نهاده است، باید سنت فلسفی اسلامی را بیش از هر جا در ایران جستجو کرد.

روش او در مورد بیشتر افراد این است که نخست خطوط کلی از پیشینه، نقش و سیره فلسفی هر فیلسوف را به اختصار طرح می کند. آنگاه آرایی چند از اندیشه های آن فیلسوف را ارائه می دهد و احیانا به نقد و سوال ورزی در باره آنها دست می یازد. در مورد برخی دیگر، احیانا، این روش کمی متفاوت می شود. البته وی این کار را، بسیار فشرده و کوتاه انجام داده است.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.