فهرست موضوعی اسفار (سید محسن میری، محمد جعفر علمی)

این اثر بسیار قیم، فهرست آراء فلسفی آخوند ملاصدرا (رحمه الله) در کتاب «الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه» است. در این تالیف، آرای مرحوم صدرا در اسفار، که به صورت پراکنده ذکر شده است، یک جا، ذکر می شود.

بدون این اثر، یافتن رای مولف به طور کامل در اسفار، برای افراد مبتدی شبیه به محال می نماید. این مهم برای کسانی هم  که بر اسفار تسلط دارند، بسیار وقت گیر و نیرو سوز است.

رویکرد نگارش این اثر، موضوعی معنایی است. یعنی درباره هر موضوع، هر جا، مطلبی باشد، هر چند به لفظ آن موضوع نباشد، تحت یک عنوان آورده می شود. آمدن یا نیامدن یک لفظ در قسمتی از کتاب، حتما به معنی نبود و بود آن مطلب نیست. به همین سبب این رویه، بر شیوه اندکسی مزیت دارد.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.