فرصت بسیار بزرگ

✏️ رهبر انقلاب، ظهر سه شنبه: امیدواریم ان‌شاءاللّه خدای متعال دلهای همه‌ی ما را هدایت کند به آنچه مورد رضای او است و همه‌ی کسانی که اسلام را دوست دارند، جمهوری اسلامی را دوست دارند، پیشرفت کشور را دوست دارند و بهبود اوضاع کشور و پُر کردن خلأها را دوست دارند، به وسیله‌ی آرائشان این را در روز جمعه‌ای که پس‌فردا باشد، ارائه کنند و نشان بدهند؛ و خداوند توفیق بدهد تا بتوانند بهترین [فرد] را انتخاب کنند؛ کسی که بتواند این اهداف را ان‌شاءاللّه در کشور تحقّق ببخشد. ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

رهبر انقلاب خطاب به نامزدها:

✏️ آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنایی قرار دهد او با شما همکار خوبی نخواهد بود.

✏️ آن کسی که دلبسته‌ی آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی شود قدم از قدم برداشت در کشور، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد.

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.