عیون الحکمه

 

کتاب عیون الحکمه شیخ الرئیس، یک دوره در حکمت به معنای وسیع اصطلاح است. این کتاب به عادت کتب فلسفه مشاء، شامل منطق، طبیعیات و الهیات است[۱].

استاد عبدالرحمن بدوی در مقدمه خود بر این اثر بیان می کنند که این کتاب به دلیل ایجاز و پرداختن به رئوس مسائل، برای شرح تفصیلى در تدریس و تألیف مناسب است. همچنین، این اثر، حکمت تقلیدی است. زیرا تنها به اصول عمومی ثابت شده نزد اهل حکمت، به ساده ترین شکل پرداخته و از اشتغال در اختلاف آراء و نقد و بررسی نظرات چشم پوشیده است و اثری مدرسی و تعلیمی است. بنابراین چیزی افزون بر آنچه از حکمت نظری و سینوی در سائر مولفات یافت می شود، نیست.[۲]

این اثر تنها در شصت صفحه[۳] و به طور ساده به بیان حکمت در سه باب منطق، طبیعیات و الهیات پرداخته است.


[۱] ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، نص،ص ۱

[۲] بدوی عبدالرحمن، مقدمه و تحقیق عیون الحکمه، ص۱ ،دارالقلم‏،بیروت،‏ دوم،‏۱۹۸۰ م‏ ،مقدمه و تحقیق از عبد الرحمن بدوى

[۳] بر طبق چاپ دارالقلم بیروت

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.