شفا

کتاب شفا، دائره المعارف اعجاب انگیز و شاید بی نظیر علوم عقلی اثر شیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن سینا، مکنی به ابوعلی است. این کتاب دوره ای در حکمت به معنای عام آن است. این اثر شامل طبیعیات، الهیات، منطق و ریاضیات است. شیخ در تالیف بخشهایی از این اثر اهتمام ویژه ای نموده است.

در این کتاب تفاوتهایی با ترتیب متداول کتب دیده می شود. شاید سبب این امر، این باشد که شیخ این تصنیف را در سالیان دراز و در بین مشاغل و محن و گرفتاری ها نگاشته است.

شیخ قسمت قابل توجهی از این اثر را، بدون مقابله با آثار قبلی خود و آثار دیگران نوشته است . البته ریاضیات این مجموعه، تصنیف قدیمی شیخ بوده که به این کتاب اضافه کرده است. در بخش حیوان و نبات طبیعیات نیز، با کتاب ارسطو مقابله صورت گرفته است.


این بخش با استفاده از مقدمه ابوعبید جوزجانى (شاگرد شیخ رحمهماالله) بر شفا نوشته شده است.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.