دوره فلسفه دانش تعلیم و تربیت

نهاد آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی، هدف ممتد و تاریخی آفرینش در تجلیگاه سلسله پیامبران و امامان و دنباله های زر نشان آنهاست. به هر روی آموزش و پرورش موضوع عامی است که تمام علوم و حتی روابط بشری را شامل می شود. اما همین موضوع به صورت جداگانه در علمی به نام علوم تربیتی و یا دانش تعلیم و تربیت در نگاهی اصالی مورد بررسی قرار می گیرد. علمی که می تواند پایه ها، سرعت، شتاب و جهت تمدن ها را رقم بزند. 

این علم همانند تمام علم های دیگر مبتنی بر پاره ای اصول موضوعه و پیش فرض های بنیادین انسان شناسانه و هستی شناسانه و … است، که ریشه این علم خطیر را تشکیل می دهد. این مسائل بنیادین خود موضوعی دیگر به نام «فلسفه آموزش و پروش» را شکل می دهد. علمی به واقع پایه ای و تاثیر گذار که تفاوت در دیدگاه ها در این علم، هنگامی که در سطح جوامع بروز می کند، تفاوت بسیار مهم و اساسی در فرهنگ ها و تمدن ها و همچنین شکست ها و پیروزی ها و بالاخره سعادت ها و شقاوت ها را رقم می زند.

مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، در راستای اهداف تمدنی و اهتمام خود برای تبیین موضوع مهم امتدادهای فلسفی دوره ای با حضور:

  • استاد منصوری (قائم مقام مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی)
  • استاد محسنی (دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از موسسه امام خمینی رحمت الله علیه)

برگزار نمود. از جمله مباحث این دوره می توان به:

  • چیستی و جایگاه دانش و تعلیم و تربیت و فلسفه آن
  • اهداف دانش تعلیم و تربیت و فلسفه آن
  • نقش فلسفه اسلامی (مشاء، اشراق، حکمت متعالیه) در دانش تعلیم و تربیت
  • پارادایم مکاتب فلسفی غرب در حوزه تعلیم و تربیت

اشاره کرد.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.