دوره تقریرهای اصالت وجود

اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از اصلی ترین مسائلی است که فلسفه در جهان اسلام را به قبل و بعد صدرا، تقسیم می کند. اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، توسط میر داماد، به پرسشی مستقل در مسائل فلسفی تبدیل شد و در حکمت متعالیه ستونی از ستون های نظم حکمی صدرا گشت. شاید گزافه نباشد که  بگوییم اصالت وجود داخل در حکمت صدرا است «نه به ممازجه». 

حالیا لکن این موضوع مهم، خود در آیینه قرائات گوناگون جلوه کرده است. قرائاتی که توسط شارحان و پیروان صدرا مطرح شده و بسا به عنوان قرائت خود صدرالمتالیهن ادعا شده اند. 

مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، در راستای تعمیق فهم فلسفی به عنوان پایه تمام علوم بشری، اقدام به برگزاری جلساتی با اساتید علوم عقلی برای بیان قرائات و تقریرهای اصالت وجود کرده است. جلساتی که با حضور اساتید ذیل برگزار شده است:

۱- استاد غلامرضا فیاضی با موضوع تقریر اصالت وجود 

۲- استاد عبدالرسول عبودیت با موضوع تقریر اصالت وجود 

۳- استاد حسین عشاقی با موضوع تقریر اصالت وجود 

۴- استاد مجتبی مصباح یزدی با موضوع تقریر اصالت وجود 

و همچنین :

۵- استاد مهدی منصوری با موضوع جایگاه اصالت وجود

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.