دوره آشنایی با شخصت علمی و معنوی علامه طباطبائی

علامه آیت الله سید محمد حسین قاضی طباطبائی تبریزی قدس الله روحه الشریف، معروف به علامه طباطبائی در بسیاری از دیدگان، نمادی از شئون مختلفی از شان های روحانیت شیعه است. سالکان اخلاق، به لب اللباب ایشان چشم دارند، سخن از تفسیر، بدون المیزان ایشان الکن است، و حکمت با بیان ایشان خیییل کثیری از مردمان حکیم دهه های اخیر را از آستین حوزه مقدس قم بیرون آورده است.

مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، سلسله جلساتی به عنوان بزرگ داشت این مرد الهی، برگزار کرده است که مشتمل بر چندین سخنرانی از بزرگان و اساتید حوزه علمیه درباره شخصیت علمی و معنوی علامه طباطبائی است:

تعبد و توکل علامه طباطبائی: با بیانات حضرت آیت الله فیاضی حفظه الله تعالی

نقش تفسیر المیزان در شکل گیری اجتهاد در معارف: با بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید یدالله یزدان پناه

قرآن وعرفان از منظر علامه طباطبائی: با بیانات حضرت حجة الاسلام و المسلمین حسن رمضانی

تبیین تفسیر قرآن با قرآن با محوریت تفسیر المیزان: با بیانات حضرت حجة الاسلام و المسلمین فربهی

نسبت سنجی تفسیر تسنیم با تفسیر المیزان: با بیانات حضرت حجة الاسلام و المسلمین جوادی آملی

سیر سلوک و اخلاق در زندگی علامه طباطبائی: با بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین طباطبائی

انتهای پیام/

پاسخ