دروس فقه و اصول مرکز تخصصی فلسفه نیم سال 1400-1401

دروس فقه و اصول مرکز

دروس فقه و اصول (رسائل، مکاسب، کفایة الاصول [کفایه]) برنامه عمومی سطح عالی حوزه علمیه، در مکان مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، (مدرسه مهدیه) در نیم سال نخست سال تحصیلی 1400-1401 ، به گزارش معاونت محترم آموزش به این شرح برگزار می شود:

 

ساعت 7-8: استاد عسکری         کفایه 1
ساعت 7-8: استاد دهقان            فقه پایه دهم (مکاسب بخش 6)

ساعت 8-9: استاد منصوری          فقه پایه هفتم(مکاسب بخش 1)
سااعت 8-9: استاد فدائی            فقه و اصول پایه هشتم (رسائل بخش 3 مکاسب بخش 3)

ساعت 9-10: استاد منصوری        اصول پایه 7،(رسائل بخش 1)
ساعت 9-10:استاد عسکری        کفایه 1

پایان پیام/


همچنین ببینید: کلاس سلوک علمی برگزار شد!

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.