دروس فقه و اصول مرکز تخصصی فلسفه نیم سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

دروس فقه و اصول مرکز

دروس فقه و اصول (رسائل، مکاسب، کفایه الاصول [کفایه]) برنامه عمومی سطح عالی حوزه علمیه، در مکان مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، (مدرسه مهدیه) در نیم سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ، به گزارش معاونت محترم آموزش به این شرح برگزار می شود:

 

ساعت ۷-۸: استاد عسکری         کفایه ۱
ساعت ۷-۸: استاد دهقان            فقه پایه دهم (مکاسب بخش ۶)

ساعت ۸-۹: استاد منصوری          فقه پایه هفتم(مکاسب بخش ۱)
سااعت ۸-۹: استاد فدائی            فقه و اصول پایه هشتم (رسائل بخش ۳ مکاسب بخش ۳)

ساعت ۹-۱۰: استاد منصوری        اصول پایه ۷،(رسائل بخش ۱)
ساعت ۹-۱۰:استاد عسکری        کفایه ۱

پایان پیام/


همچنین ببینید: کلاس سلوک علمی برگزار شد!

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.