جلسه دفاع از رساله بررسی استدلال های مشاعر ملاصدرا

عنوان رساله: تبیین و بررسی استدلال های مشاعر ملاصدرا به روش منطقی

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین احمد فربهی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین محمد رضاپور

استاد داور : حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ملکیان

دانش پژوه : حجت الاسلام محمد خانی

سطح سه فلسفه اسلامی

زمان: سه شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۴

مکان : مرکز تخصصی فلسفه اسلامی

معاونت پژوهش

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.