اجتهاد در معارف استاد حسن معلمی

اجتهاد در معارف- مصاحبه با استاد حسن معلمی

اجتهاد در معارف بسیار بیشتر از مقداری که مغفول مانده است، اهمیت دارد. مرکز تخصصی فلسفه اسلامی برای توجه کردن و توجه دادن به این بسیار مهم مغفول همت گماشته است. این مرکز با اساتید حوزه مانند استاد حسن معلمی، استاد خرمیان، استاد علی مصباح، آیت الله اعرافی و … به گفتگو نشسته است.

از جمله این مصاحبه و گفتگو های تخصصی در موضوع اجتهاد در معارف، گفتگوئی است که با استاد علوم عقلی حوزه علمیه قم، استاد شیخ حسن معلمی سلمه الله تعالی برگزار شده است. گزارشی مختصر از این دیدار و گفتگو را از نظر می گذرانیم:

تاریخچه، تبیین، وجه لزوم و …

استاد معلمی در این گفتگو به تبیین تفاوت بین فقهیات و معارف پرداختند. همچنین به خوبی قدمت تلاش در فهم معارف تبیین کردند.  ایشان اصل اجتهاد و تلاش علمی در ساحت غیر فقه (معارف) را امری قدیمی می دانند که البته برجسته نبوده است.

حجت الاسلام معلمی در این مصاحبه با توضیح و بیان گستره تعبیر “معارف”، توحید را محور مباحث معارفی دانستند. همچنین به روش گفتگو در باب معارف اشاره فرمودند.

استاد معلمی جایگاه اخلاق در معارف تبیین نمودند. وجه لزوم اجتهاد در این عرصه از دیگر مباحث این مصاحبه است. اصول فقه اکبر، اسلامی سازی علوم انسانی و نسبتش با اجتهاد معارف و … نیز در این گفتگو مورد اشاره قرار گرفت.

پایان پیام/

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.