بررسی تطبیقی کتب فلسفی کل نگر

مقاله دانش پژوهان سطح دو در ترم بهمن 1401

آنچه در پی می آید اثر مشترکی است از دانش پژوهان سطح دو مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی، آقایان محمد محمدزاده، حمید شجاعی و سیدمتین میرحجازی با عنوان

«بررسی تطبیقی کتب فلسفی کل نگر در حوزه علمیه شیعه پس از انقلاب اسلامی».

بعد از انقلاب اسلامی برخی از آثار فیلسوفان مسلمان در بین آثار کل نگر دسته بندی می شوند یعنی تمام مسائل فلسفی را بررسی کرده اند.

از جمله این کتاب ها آموزش فلسفه اثر آیت الله مصباح یزدی است که به زبان ساده و روان نوشته شده است همچنین کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی نوشته آقای فنایی اشکوری که تاریخ جامعی از فراز و نشیب فلسفه اسلامی را بیان می کند کتاب درآمدی بر نظام حکمت صدرا یکی دیگر از این کتاب هاست که آقای عبدالرسول عبودیت به منظور معرفی و ارائه نظام فلسفه حکمت صدرا تدوین کرده است.  مورد دیگر کتاب حکمت مشاء اثر استاد فیروزجائی  است که به بررسی نظرات فیلسوفان مشایی مسلمان به ویژه ابن سینا پرداخته است.

چهار کتاب فلسفی کل نگر

در این مقاله به بررسی و تطبیق آنها با یکدیگر پرداخته شده و وجوه اشتراک و افتراق و امتیاز آنها بیان گردیده است.

دریافت فایل مقاله بررسی کتب کل نگر 

 

پیوندک:  https://mfalsafe.ir/?p=115584

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.