النجاه من الغرق فى بحر الضلالات

کتاب «النجاه من الغرق فى بحر الضلالات»، اثر شیخ الرئیس آیه الحق، ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، در موضوع حکمت به معنی عام آن است. البته هدف اصلی کتاب، همانگونه که از مقدمه بر می آید ، فلسفه به معنی خاص است. لیکن امور مقدماتی از علم منطق، طبیعیات، هندسه و حساب، هیئت، موسیقی آورده شده است. سپس به فلسفه به معنی علم الهی به شیوه ئی موجز و روشن پرداخته است.

در بحث های مقدماتی ، بنای شیخ، بر اکتفا به میزان مورد نیاز در علم الهی بوده است. بخش الهیات ، شامل مباحث معاد و همچنین حکمت عملی (اخلاق)، نیز است.


 [1]در این بخش از خطبه ی مرحوم بوعلی بر کتاب، استفاده شده است .

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.