Browsing Tag

منابع دسته دوم

منابع اجزا نمای مختصر

منبع های اجزا نمای مختصر، دیدگاه های فلسفی مکتبی خاص، یا موضوعی منتخب را، از کتبی که به همین منظور تدوین شده اند، پی گیری می کنند. در این مرحله، به منابع دسته دوم به بعد اکتفا می شود. برای روشن شدن ترکیب "دست دوم" می توان از این مثال کمک