Browsing Tag

فیلسوف لبنانی

ماجد فخری درگذشت … !

ماجد فخری در گذشت ... ! در مارس 2021، در بیمارستان شهر آرلینگتون در شمال ایالت ویرجینیا، دکتر ماجد فخری (1923-2021) در 98 سالگی از جهان چشم فروبست.استاد فلسفه ای که تاثیرش را بر نسل هایی از دانش آمورختگان دانشگاه آمریکایی بیروت به یادگار