Browsing Tag

روانشنانسی

ضرورت ورود به روانشناسی برای طلاب فلسفه، حاج آقا جهانگیر زاده ۸/۱۰/۹۷

روند تاریخی تعریف روانشناسی حاضر مطالعات روانشناسی قدمتی طولانی دارد، زیرا ارباب هر رشته ای نوعی ورود به بحث انسان داشته اند و قطعا مطالعات انسان شناسی مطالعاتی صرفا متاخر نیست. پس روانشناسی با روش های گوناگون در درازای