Browsing Tag

احمد حسین شریفی

دومین نشست امتداد فلسفه با استاد احمد حسین شریفی (جلسه دوم)+ صوت

استاد احمد حسین شریفی، دانشیار موسسه امام خمینی در سوم آبان 1400 برای دومین بار در مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم حاضر شدند و به ارائه بحث خود درباره امتداد فلسفه اسلامی در علوم انسانی پرداختند. آنچه پیش روست تقریر مباحث این…

«امتداد اجتماعی حکمت متعالیه»

استاد احمد حسین شریفی (زید عزه)- امتداد اجتماعی فلسفه متعالیه مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم، در راستای اهداف تمدنی و بررسی امتدادمندی فلسفه از اساتید فن، برای بحث در این موضوع دعوت به عمل آورده است. موضوع این نشست،