پذیرش

پذیرش مرکز تخصصی آموزش فلسفه قم ، سال تحصیلی ۱۴۰۰_ ۱۴۰۱

مرکز تخصصی آموزش فلسفه قم تحت اشراف آیت الله فیاضی با محوریت اجتهاد در معارف برای سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ از بین داوطلبان حوزوی در مقطع سطح ۲ و ۳ طلبه می پذیرد .

زمان ثبت نام: ۲۸ فروردین لغایت ۳۱ تیر

کلیه داوطلبانی که موفق به ثبت نام در سامانه پذیرش مراکز تخصصی مدیریت حوزه نشده اند ، می توانند حضوری و یا مجازی اطلاعات خود را وارد نمایند تا در نوبت مصاحبه قرار گیرند .

داوطلبان فرم ثبت نام مندرج در کانال را تکمیل نمایند و برای ادمین کانال مرکز به آدرس زیر ارسال نمایند:

@mt_falsafeh

ارتباط با ادمین:
@khatami1369

📳تلفن تماس ⬅️ ۰۹۳۶۶۶۲۳۶۲۲ _ ۰۹۱۳۷۳۶۸۶۵۵

زمان پاسخگویی: ساعت ۱۴ تا 18